13.06.2017

Okna chroniące przed wiatrem

Okna to nasz widok na świat. Poza walorami estetycznymi, ich głównym zastosowaniem jest wpuszczanie światła do pomieszczenia oraz zabezpieczenie przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak deszcz czy zimno. Silne podmuchy wiatru mogą spowodować spore szkody, dlatego zapewnienie odpowiedniej „odporności na obciążenie wiatrem” jest bardzo istotne z punktu widzenia eksploatacji budynku.

Współczynnik odporności na obciążenie wiatrem określa, jakie wartości ciśnienia wytrzyma okno bez trwałego uszkodzenia i tym samym pogorszenia jego właściwości użytkowych. Zgodnie z zharmonizowaną normą okienną PN-EN 14351-1+A2:2016-10, rozróżnia się trzy klasy okien ze względu na ugięcie ramy, oznaczone literami A, B i C; a także pięć klas ze względu na ciśnienie, oznaczone cyfrowo 1, 2, 3, 4, 5. Przy ciśnieniu powyżej 2000 Pa – oznacza się je jako Exxxx, gdzie xxxx opisuje wartość dopuszczalnego ciśnienia. Przepisy bezpośrednio nie definiują, jaka klasa jest wystarczająco dobra. Poniższa tabela przedstawia klasyfikację okien PVC. Według wytycznych wydanych przez ITB w 2012 roku dla zdecydowanej większości wystarczające są wartości odnoszące się do ugięcia w klasie B i ciśnienia odpowiadającego miejscu wbudowania okna.

Warto zapytać jakiej klasy „odporność na obciążenie wiatrem” mają okna, które chcemy kupić, gdyż jest to jeden z podstawowych parametrów dla stolarki otworowej. Znając klasę, na podstawie powyższej tabeli, będziemy mogli odczytać, co ona oznacza. Przykładowo, jeśli „odporność na obciążenie wiatrem” jest w klasie B3 oznacza to, że rama okna ugina się poniżej wartości 1/200 swojej długości przy ciśnieniu do 1200 Pa, czyli bez szkód wytrzymuje ciśnienie 1200 Pa. Ciśnienie to odpowiada oddziaływaniu wiatru wiejącego z prędkością 160 km/h. Aby okno otrzymało daną klasę bezpieczeństwa, to w czasie próby wartość wywieranego na nie ciśnienia, przy którym nastąpiło maksymalne ugięcie, powinna wynosić 1,5 wartości ciśnienia bezpiecznego, czyli 1800 Pa. Takie ciśnienie odpowiada naporowi wiatru o prędkości dochodzącej do 200 km/h. Oznacza to w praktyce, że okno nie powinno zostać zniszczone przy wietrze o prędkości niewiele niższej niż 200 km/h.

Ciśnienie oddziałujące na okno jest ściśle związane z prędkością wiatru, a na nią będą miały wpływ warunki, w jakich budynek będzie użytkowany. Elementy takie jak: umiejscowienie budynku – teren i wysokość nad poziomem morza, wysokość wbudowania okna, a także strefa wiatrowa danego miejsca, dadzą nam odpowiedź, jakiej klasy okna będą w danych warunkach wystarczające. Oczywiste jest także to, że na inne oddziaływanie wiatru będzie narażony dom wysoki, wolnostojący na płaskim, niezalesionym terenie, a inaczej dom szeregowy, parterowy, stojący w lesie.

O tym, w jakim miejscu i w jakim otoczenia będzie znajdował się budynek warto porozmawiać z dostawcą okien, aby na tej podstawie doradził, w jakiej klasie okno będzie najkorzystniejsze. W regionach bardziej narażonych na ekstremalne warunki pogodowe – a więc w strefach, które są pod bezpośrednim wpływem pogody morskiej czy na przykład w górach – lepiej zastosować okna klasy wyższej. Powinniśmy pamiętać też o jednej podstawowej rzeczy – nawet najlepsze okna nie spełnią swoich zadań, jeśli ich właściwości nie zostaną zachowane dzięki odpowiedniemu, profesjonalnemu montażowi.

Jak widać wiele czynników ma wpływ na warunki atmosferyczne oddziałujące na stolarkę okienną, dlatego dobrym zwyczajem jest, aby już w projekcie znalazła się informacja na temat klasyfikacji okien. Ułatwi to później dobór odpowiedniego systemu okiennego. Zamawiając projekt domu warto upewnić się, że takie informacje zostaną w nim zawarte i na ich podstawie będzie można dobrać okna i zapewnić sobie komfort użytkowania domu.