Białe okna tarasowe w kuchni
10.04.2017

Dlaczego warto pytać o badania okien?

Z punktu widzenia użytkowego, okna pcv nie wydają się zbyt skomplikowanym produktem. Dopiero wchodząc w szczegóły, zaczynamy dostrzegać jego złożoność i szereg cech, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Po to, aby lepiej zrozumieć produkt, jakim są okna pcv i móc porównać różne systemy, została określona lista parametrów technicznych i wartości charakterystycznych współczynników. Współczynniki te są badane i na ich podstawie możemy zweryfikować, czy dana konstrukcja będzie posiadała odpowiednie właściwości użytkowe w zakresie energooszczędności, akustyki czy bezpieczeństwa.

Badania wstępne typu – ITT

Każdy dostawca, aby wprowadzić nowy typ okna na rynek polski musi przeprowadzić „badania wstępne typu”, nazywane w skrócie ITT. W skład tych badań wchodzi sprawdzenie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności, odporności na obciążenie wiatrem i nośności urządzeń zabezpieczających. Aby standardowe okno zostało dopuszczone do sprzedaży, wystarczy by spełniało minimalne, przewidziane przez przepisy parametry. Natomiast w przypadku okien premium są one znacznie bardziej wyśrubowane, co przekłada się na wytrzymałość, trwałość i komfort użytkowania.

Ostatnio zakupiona przez Vetrex komora do badań stolarki otworowej umożliwia częste wykonywanie badań, ułatwiając zachowanie wysokiej jakości produkowanych okien pcv i utrzymanie wysokich standardów.

Parametry, a komfort i bezpieczeństwo

Na podstawie takich parametrów jak: izolacyjność cieplna, przepuszczalność wody i odporność na wiatr, możemy określić i porównywać właściwości różnych typów okien. Natomiast wyniki badań współczynników takich jak: przenikalność światła i energii słonecznej, a także izolacyjność akustyczna, dadzą nam pełniejszy obraz komfortu, jaki możemy uzyskać w pomieszczeniu, dzięki instalacji odpowiednich okien. Z kolei wyposażenie okien pcv odpowiada za komfort użytkowania, ale też, należycie dobrane do warunków i lokalizacji, pozwoli zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Dobre praktyki

Jak widać, zakres prowadzonych badań może być bardzo szeroki. Dzięki nim możemy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących użytkowania okien. Dlatego sprawą kluczową w przeprowadzeniu badań powinna być rzetelność, nie tylko ze względu na wymogi prawne, ale przede wszystkim ze względu na komfort przyszłych użytkowników. Dobrą praktyką jest też udostępnianie wyników badań, które potwierdzają rzeczywiste parametry okien i stanowią dowód deklarowanych współczynników i jakości. Dokumentacja z przeprowadzonych przez Vetrex badań dostępna jest przy opisie różnych systemów okien na stronie internetowej.

Dodatkowo warto pamiętać, że z czasem parametry zamontowanych okien mogą się pogarszać ze względu na okres ich użytkowania, dlatego oprócz deklarowanych współczynników warto też zwrócić uwagę na jakość wyrobu. Produkty premium, wykonane z lepszych materiałów, swoje właściwości zachowają na dłużej, a takie możemy wstępnie namierzyć na podstawie badań, które udostępnia nam producent.