Zasady przetwarzania danych

W związku z Państwa zgłoszeniem udziału w organizowanej przez Vetrex sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach akcji PROMOCJA ZIMOWA/ODBIERZ RABAT, realizując obowiązki informacyjne wynikające art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – informuje, co następuje.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze zgłoszeniem akcji PROMOCJA ZIMOWA/ODBIERZ RABAT jest Vetrex sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach, ul. Skarszewska 13, zwany dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO tj. celem:

1) przekazania Państwu kodu rabatowego na zakup stolarki, które będzie mógł być zrealizowany u Partnerów Handlowych Vetrex sp. o.o.,

2) wykonania do Państwa połączenia telefonicznego weryfikującego zgłoszenie udziału w akcji PROMOCJA ZIMOWA/ODBIERZ RABAT, w trakcie którego przekazane zostaną Państwu dane partnera handlowego, u którego będzie przygotowana oferta i u którego będzie można zrealizować rabat,

3) przekazania danych do właściwego partnera handlowego Vetrex sp. z o.o., aby można było przygotować ofertę i zrealizować rabat, w szczególności wykonać do Państwa połączenie telefoniczne lub wysłać wiadomość e-mailową,

4) wykonania do Państwa połączeń telefonicznych lub przesłania wiadomości e-mail, aby przeprowadzić badanie satysfakcji Państwa z obsługi przez partnera handlowego, ewentualnie z dokonanego zakupu, a także aby poinformować Państwa o aktualnej ofercie Vetrex sp. z o.o.

4. Prawidłowe wywiązanie się z naszych obowiązków wymaga udostępnienia danych osobowych w formie elektronicznej lub papierowej firmie Vetrex sp. z o.o. z siedzibą w Rokitkach ul. Skarszewska 13, która w tym samym celu będzie kontaktować się ze swoimi partnerami handlowymi przygotowującymi dokładną ofertę i przekazywać im Państwa dane.

5. Dane osobowe pozyskane i przetwarzane w celach związanych ze zgłoszeniem akcji PROMOCJA ZIMOWA/ODBIERZ RABAT będą przetwarzane przez 5 lat, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia wszelkich roszczeń jakie mogą przysługiwać stronom w związku ze zrealizowaną dostawą, nie krótszy jednak niż wynikający z przepisów prawa w zakresie przechowywania dokumentów. Następnie dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, następnie zostaną usunięte.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem prawidłowego wywiązania się z naszych obowiązków, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia rabatu.

8. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Niezależnie od postanowień punkt 1-8 z chwilą zawarcia przez Państwa umowy z partnerem handlowym, administratorem danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy staje się partner handlowych. Zasady przetwarzania danych wykorzystanych przez partnera handlowego na potrzeby realizacji zamówienia – określone są w dokumentach przedstawionych Państwu przez partnera handlowego.

10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 8 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres iod@vetrex.eu (Vetrex sp. z o.o.).